Legislacja

Sprawca wypadku zbiegł, a Twoje odszkodowanie?

15 maja 2010

Co zrobić gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, a my nie zdążyliśmy spisać numerów rejestracyjnych jego pojazdu? To, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów tego zdarzenia, nie jest takie jasne. Szkoda może zostać opłacona z Twojego AC, jeśli je posiadasz, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) lub też niestety auto naprawisz sobie sam... Wróćmy do porady co robić: po pierwsze - kolizję należy zgłosić policji (wymaga tego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; po drugie - zabezpiecz wszystkie dowody potwierdzające fakt, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nieznany sprawca (ważne mogą być zeznania świadków); po trzecie - jak najszybciej zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń, który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta szkody do UFG i po czwarte - pamiętaj, że zgłaszając szkodę masz obowiązek udowodnić jej wysokość, dlatego przedstaw wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło wycenić szkodę.

Kiedy wypłata odszkodowania z UFG?Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to specjalna instytucja, która wypłaca odszkodowania w dwóch przypadkach: kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC. Jednak w obu przypadkach UFG wypłaca świadczenia jedynie za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. W niektórych przypadkach szkody na mieniu są pokrywane przez UFG, ale tylko wówczas, kiedy obrażenia uczestników wypadku były tak duże, że wymagały co najmniej 14-dniowego pobytu w szpitalu. Jeżeli zaś sprawca uciekł, ale jednocześnie z wypadku wszyscy wyszli bez obrażeń, nie należy nam się żadne świadczenie z UFG. Wówczas swój samochód musimy naprawić z polisy AC, jeśli oczywiście taką posiadamy. Jeśli nie, za usunięcie szkody zapłacimy z własnej kieszeni.

Jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, a Ty, jako poszkodowany w wypadku posiadasz jedynie ubezpieczenie OC, to za naprawę pojazdu będziesz musiał zapłacić sam. Na pierwszy rzut oka, taki zapis może wydawać się absurdalny i możemy o złą wolę posądzać samych ubezpieczycieli - jednak bezpodstawnie. Warunków ubezpieczenia OC nie tworzyli ubezpieczyciele. Są one zapisane w ustawie i skonstruowane tak, żeby zapobiec nadużyciom kierowców.

W sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, a kierowca ma wykupione ubezpieczenie Autocasco koszty naprawy samochodu pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy AC, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez: nieznanego sprawcę, który uciekł z miejsca wypadku, osoby trzecie, które np. zniszczyły.