Legislacja

Sprawozdania statystyczne dla transportu rzeczy

17 lipca 2007

Opublikowano rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Zostało przedłużone do końca roku zezwolenie dla państw członkowskich UE na stosowanie uproszczonego kodowania miejsc załadunku i rozładunku. Pełne kodowanie regionalne nie było wymagane dla międzynarodowego transportu wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 185 z 17 lipca 2007 r.