Legislacja

Sprawy zarządzania ruchem w interpelacji poselskiej

25 lutego 2012

Interpelacja nr 2239 zarejestrowana w Sejmie RP dotyczy sprawy systemu zarządzania ruchem. Zgłaszającym jest posłanka Małgorzata Niemczyk, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Słowa kluczowe zarządzanie ruchem