Legislacja

Sprostowane przepisy dotyczące siedzeń, mocowań i zagłówków

11 maja 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało sprostowanie do regulaminu nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków (Dz. U. L. 373 z 27 grudnia 2006 r.)

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 121 str. 3, z dnia 11 maja 2007 r.