Legislacja

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu MON

20 grudnia 2012

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu.Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinien mieć brzmienie określone w załączniku do opublikowanego właśnie obwieszczenia. Sprostowaniu podlega druk – “Wzór zezwolenia na przejazd drogowy”.  

Źródło ePrawoDrogowe