Legislacja

Środki dopuszczalne na drogach publicznych, ulicach i placach

Autor: PRAWO DROGOWE

24 listopada 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dopuszczono m.in.: o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm; kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i inne. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni tj. 9 grudnia 2005 r.

Słowa kluczowe budowa dróg drogownictwo