Legislacja

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD

1 sierpnia 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającą ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

 

 

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym

oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 

Na mocy uchwalonej ustawy dokonano jednej zmiany w ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która polega na uchyleniu pkt 40 w art. 1 (regulującego stosowanie przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego środków przymusu bezpośredniego i broni palnej - art. 76a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym)

Konieczność uchylenia niniejszego przepisu wynika z uchwalenia w dniu 24 maja 2013 r. ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ustawą tą m.in. znowelizowano art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 14 sierpnia 2013 r.