Legislacja

Stacje benzynowe bez alkoholu?

18 lipca 2012

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Inicjatywę poparło Ministerstwo Zdrowia. Senatorowie podejmą inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Przeciwni są tu przedstawiciele organizacji zrzeszających właścicieli stacji benzynowych. Ci uzasadniają swoje stanowisko - iż wprowadzenie zakazu wymusi podniesienie cen paliw. Podobny pomysł zgłoszony był w poprzedniej kadencji Senatu. Wówczas Senat jednak nie zgodził się na skierowanie projektu do Sejmu.

Słowa kluczowe alkohol Senat RP stacja paliw