Legislacja

Standardy danych przesyłanych do centralnej ewidencji pojazdów

1 kwietnia 2016

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów (2016.433). Rozporządzenie określa wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej “ewidencją”. Obowiązuje z dniem 1 stycznia 2016 r.