Legislacja

Stanowisko Senatu ws. fotoradarów w gestii straży miejskich

31 lipca 2015

9156d2b37c4a7d85eec5cff8fe6f6522b7b36316

(521-56 fot. jola michasiewicz)

W Sejmie (24. lipca) posłowie większością 404 głosów przyjęli nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym pozbawiającą strażników uprawnień dokonywania pomiarów prędkości pojazdów za pomocą fotoradarów stacjonarnych. Ostro sprzeciwili się tu samorządowcy. Na kolejnym etapie procedowania, podczas posiedzenia senackiej Komisji Samorządu przekonywali senatorów do konieczności zmian w zatwierdzonej. Przyjęto dwie poprawki, które - w dużym stopniu - przywracają możliwość korzystania z fotoradarów strażom gminnym i miejskim. Pierwsza - najważniejsza - zakłada, że strażnicy wciąż będą mogli posługiwać się fotoradarami stacjonarnymi oraz urządzeniami rejestrującymi przejazd na czerwonym świetle. Druga z przyjętych poprawek zamyka pozostawioną przez posłów lukę dotyczących mandatów, które nie zostały zapłacone. Po burzliwej dyskusji, ostatecznie przedstawiciele komisji zgodzili się z wnioskiem o przywrócenie fotoradarów stacjonarnych, chodź minimalną większością głosów. Rekomendacją komisji będzie przywrócenie uprawnień do fotoradarów stacjonarnych. Senat głosować ma nad poprawioną ustawą, następnie przepisy wrócą do niższej izby parlamentu, gdzie uzyskać muszą aprobatę większości posłów.