Legislacja

Stawka opłaty paliwowej na rok 2012

28 grudnia 2011

Obwieszczenie

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na 2012 r.

16 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 37m ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza stawkę opłaty paliwowej na kolejny rok.

Stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, który w roku 2011 wyniósł 4,2%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony został w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13 października 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 115, poz. 1161 w dniu 22 grudnia br.