Legislacja

Stawki opłat za zajęcia pasa drogowego w tekście jednolitym

18 listopada 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.