Legislacja

Stop dla rozporządzeń resortu transportu apeluje ZPP

6 marca 2013

Oto fragment informacji Związku Powiatów Polskich: “ZPP negatywnie opiniuje:

*projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

*projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Nie negując zasadności określania trybu postępowania przy wydawaniu praw jazdy w sytuacjach awaryjnych, Związek sprzeciwia się wydaniu tych rozporządzeń w obecnej sytuacji.” I konkluzja: “Równocześnie w trosce o liczną grupę obywateli mających w tej chwili znacząco utrudniony (o ile nie uniemożliwiony) proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami Związek wzywa ministrów właściwych do spraw transportu, do spraw wewnętrznych i do spraw cyfryzacji do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu umożliwienie - zgodnie z obowiązującym prawem - teletransmisji danych między systemami ITS/Sygniy i PWPW. Dodajmy - oba projekty, uznano za prowizoryczne i zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.