Legislacja

Stosowanie świateł mijania pozytywnie wpływa na brd

8 marca 2012

Jak informowaliśmy Państwa wracają wątpliwości w sprawie obowiązku używania świateł mijania przez całą dobę. W tej sprawie interpelację nr 1992 złożył poseł Marek Polak. Zapytanie w spawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, bez względu na porę roku, ma już swoją odpowiedź z ministerstwa transportu. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w ministerstwie napisał:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, znak: SPS-023-1992/12, z dnia 24 lutego 2012 r., przekazujące interpelację posła Marka Polaka w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, bez względu na porę roku, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Należy stwierdzić, że obowiązek używania świateł mijania w ciągu dnia korzystnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ostatnich latach Instytut Transportu Samochodowego przedstawił szczegółowe opracowania w powyższej kwestii. Analizy przeprowadzone dla trzech pierwszych okresów funkcjonowania nowych przepisów potwierdzają, że wprowadzony 17 kwietnia 2007 r. obowiązek jazdy z włączonymi światłami w dzień spowodował trwały spadek zagrożenia w dzień w grupie wypadków, na które to rozwiązanie mogło mieć wpływ. Rozwiązanie to pozytywnie oddziałuje na bezpieczeństwo na drogach i przyczyniło się do istotnego spadku liczby wypadków z udziałem co najmniej dwóch uczestników ruchu w ciągu dnia. Zmniejszyła się także liczba zabitych i rannych w tych grupach wypadków. W ciągu trzech lat od wprowadzenia obowiązku używania świateł mijania od świtu do zmierzchu w okresach funkcjonowania nowego przepisu w zderzeniach czołowych zginęło o 206 osób mniej, a w przypadku potrąceń pieszych - o 132 osoby mniej.

Główne koszty korzystania ze świateł mijania w ciągu dnia stwarza dodatkowe zużycie paliwa. W dostępnych źródłach szacuje się je na poziomie od ok. 0,3% do ok. 2,5%, w zależności od rodzaju pojazdu i warunków ruchu. Należy jednak mieć na względzie fakt, że przed wprowadzeniem obowiązku włączania świateł w dzień znaczna część kierowców już to robiła. Ponadto istniał obowiązek jazdy z włączonymi światłami w miesiącach jesiennozimowych.

Tak więc rzeczywisty wzrost zużycia paliwa wynikający z tego obowiązku jest niewielkim ułamkiem powyższych liczb (ok. 29%). Uwzględniając zwiększone zużycie żarówek i akumulatorów, obliczenia ITS wykazują, że dodatkowy średni roczny koszt eksploatacji jednego pojazdu z powodu jazdy z włączonymi światłami mijania wzrósł od ok. 30 zł dla wariantu optymistycznego do ok. 63 zł dla wariantu pesymistycznego. Szacunki te pokazują, że zarówno dodatkowe koszty związane z rozszerzeniem obowiązku jazdy z włączonymi światłami w ciągu dnia nie stanowią dużego obciążenia budżetu użytkowników pojazdów, jak i wpływ na dodatkowe zanieczyszczenie środowiska jest nieistotny. Znacznie większe oszczędności może przynieść w tym zakresie np. propagowanie ekonomicznego stylu jazdy. Obowiązek używania świateł mijania w ciągu dnia istnieje w różnym zakresie w wielu krajach Europy, a w niektórych krajach (Niemcy, Francja, Szwajcaria) jazda z włączonymi światłami w dzień jest zalecana. Nietypowa sytuacja zaistniała w Austrii, w której po wielu latach dyskusji w listopadzie 2005 r. wprowadzono obowiązek stosowania świateł w dzień. Jednak w styczniu 2008 r. rząd austriacki cofnął to prawo. Wbrew krążącym opiniom powodem tej decyzji nie był wzrost zagrożenia na drogach, gdyż w okresie funkcjonowania przepisu liczba ofiar śmiertelnych w Austrii zmalała. Eksperci austriaccy nadal są przekonani o pozytywnym wpływie tego rozwiązania na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W odniesieniu do problematyki używania świateł mijania w ciągu dnia warto również przywołać analizę naukową sporządzoną w tym zakresie w 2008 r. przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Żagana z Politechniki Warszawskiej, który jest uznanym ekspertem w tematyce techniki świetlnej. Analiza ta przyznaje, że obowiązek używania świateł mijania za dnia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym może być tylko rozwiązaniem tymczasowym, przy czym rozwiązaniem docelowym powinno być fabryczne wyposażanie nowych pojazdów w światła do jazdy dziennej. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązek używania świateł mijania jako tymczasowego zastępstwa świateł dziennych jest obecnie jedynym skutecznym rozwiązaniem w odniesieniu do pojazdów, które nie są fabrycznie wyposażone w światła do jazdy dziennej.

Konkluzja powyższej analizy (pkt 6) jednoznacznie wskazuje, że prawny obowiązek używania świateł mijania podczas jazdy w dzień w ruchu drogowym jest słusznym i uzasadnionym przepisem prawnym zmniejszającym zagrożenie wypadkami w ruchu drogowym i powinien być utrzymany. Nie występują przy tym negatywne skutki tego stanu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla środowiska ani dla innych istotnych sfer życia.

W związku z powyższymi danymi oraz analizami naukowymi w opinii resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zniesienie ustawowego całorocznego obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia nie znajduje uzasadnienia.

Z poważaniem