Legislacja

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

23 czerwca 2005

Zmianie ulegają przepisy art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 129 ust. 4A Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz organów celnych przeprowadzanie kontroli ruchu na terenie całego kraju.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 101o.

Źródło Prawo Drogowe@NEWS