Legislacja

Straż miejska będzie skuteczniejsza

20 czerwca 2006

Straż miejska uzyska elektroniczny dostęp do zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak, który uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji SWiA. Dzięki temu straż będzie mogła znacznie szybciej uzyskiwać odpowiedzi na zapytania dotyczące kierowców i pojazdów. System ma umożliwić udzielanie informacji na następny dzień po wysłaniu zapytania. Dotychczas robiono to pisemnie i mogło to trwać maks. 30 dni. Jak informują pracownicy resortu, wnioski o dostęp do danych, przesłane drogą internetową, będą rozpatrywane stopniowo. Sprawdzenia wymagają bowiem m.in. pomieszczenia, gdzie znajdują się komputery straży. MSWiA spodziewa się w ciągu roku zainteresowania ok. 1,5 do 2 tys. podmiotów.