Legislacja

Straż Miejska nie powinna posiadać uprawnień kontroli w ruchu drogowym

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

26 listopada 2005

Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje przyznanie Straży Miejskiej uprawnień do kontrolowania prędkości pojazdów. Zwraca się też do ministra spraw wewnętrznych i administracji o podjęcie działań w celu zmiany stanu prawnego. W opinii rzecznika przepis rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, uprawniający strażników straży gminnych (miejskich) do kontrolowania (wyłącznie przy użyciu radarów) dozwolonej prędkości pojazdów, został wydany z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. W myśl prawa o ruchu drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie nim i kontrolowanie należą do policji. A ponadto do Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.