Legislacja

Strażnicy miejscy z bloczkiem mandatów

7 września 2009

“Kurier Lubelski” przypomina: Od 3 września br. weszły w życie nowe uprawnienia dla straży miejskiej. Strażnicy dużo częściej będą mogli wystawić mandaty. Teraz już nie tylko za parkowanie, katalog jest szeroki. Czy dzięki temu w mieście będzie bezpieczniej - zastanawia się redakcja. Rozszerzenie uprawnień będzie bardzo pomocne w naszej codziennej pracy. Chodzi przecież o takie wykroczenia, z którymi często się spotykamy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wielu przypadkach mogliśmy co najwyżej skierować sprawę do sądu - wyjaśnia Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie. - Zmiany te na pewno wzmocnią wizerunek strażnika miejskiego - uważa rzecznik Gogola. To nie koniec zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. 24 grudnia wejdą w życie kolejne przepisy, które jeszcze bardziej mają usprawnić działanie funkcjonariuszy. Zdobędą oni uprawnienia do kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości podręcznych bagaży. Każdy będzie mógł nosić przy sobie nie tylko kajdanki czy pałkę, ale również ręczne miotacze gazu czy paralizatory. Jednak tych ostatnich u lubelskich strażników, póki co, nie zobaczymy. Po 3 września zwiększył się katalog wykroczeń, za które Straż Miejska może karać mandatami do 500 zł. Funkcjonariusze ścigać będą m.in. za: niszczenie cudzego mienia, np. ławek, znaków drogowych, koszy na śmieci, malowanie graffiti na budynkach; naklejanie plakatów i haseł wyborczych w niedozwolonych miejscach; niedotrzymanie 30-dniowego terminu po wyborach na usunięcie plakatów wyborczych; za zrywanie ogłoszeń; brak dowodu osobistego albo unikanie obowiązku wymiany dowodu na nowy; składowanie sprzętu elektronicznego w niedozwolonych miejscach; picie alkoholu w miejscach publicznych; brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w lokalach; palenie tytoniu w miejscach zakazanych; nieusunięcie wraków aut z ulic i parkingów; spalanie śmieci; wypalanie łąk; nieobyczajny wybryk; zakłócanie ciszy nocnej; niszczenie drzew i krzewów podczas prowadzenia robót ziemnych; za gapiostwo, czyli nieopuszczenie miejsca zbiegowiska mimo wezwania; żebractwo; prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznych zezwoleń; niezastosowanie się przez właściciela psa do obowiązku szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie.

Słowa kluczowe mandaty straż miejska