Legislacja

Strażnicy mogą już karać mandatami

1 marca 2011

295a97bc49b5fbaf06c89c2a552e495df4933935

(Fot.: PD@N 379-5)

Z dniem dzisiejszym straż gminna i miejska zyskuje nowe uprawnienia. Funkcjonariuszom wolno będzie m.in. kontrolować busy oraz karać kierowców grzywną. Będą karać kierowców, taksówkarzy, przewodników, nawet rodziców, którzy nieodpowiednio opiekują się dziećmi... Będą mogli wypisywać mandaty bez wzywania policji. Strażnicy mogą również karać kierowców, którzy zastawiają swoimi samochodami wjazdy lub hydranty. Jak mówi Leszek Wojtas z łódzkiej straży miejskiej nowe uprawnienia dotyczą przede wszystkim walki z kierowcami, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Strażnicy będą ich mogli karać mandatami. Ale nie tylko... - Nareszcie bezkarni przestaną być kierowcy, którzy pożyczyli komuś auto i w przypadku mandatu z fotoradaru nie chcieli powiedzieć, kto siedział za kierownicą. To była plaga. Teraz za niewskazanie właściwej osoby strażnik miejski ukarze właściciela auta grzywną - mówi Wojtas. - Mamy nadzieję, że to nie koniec nowych uprawnień. Chcielibyśmy mieć możliwość karania nie tylko kierowców, którzy jeżdżą za szybko, ale także tych, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle lub nie stosują się do znaków zakazu. - To dobre rozwiązanie - ocenia Zbigniew Jagiełło, szef policyjnych związków zawodowych w Łódzkiem. - Strażnicy miejscy odciążą policję. Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć m.in. z kierowcami, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Jest jednak jedno ale. Strażników trzeba profesjonalnie przeszkolić i zobligować do tego, by cały czas się uczyli. Inaczej nowe uprawnienia nie pomogą, a przeszkodzą w działaniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Więcej uprawnień mandatowych dla straży gminnych

Funkcjonariusze straży gminnych mają więcej uprawnień do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego. Straż gminna może ukarać mandatem m.in. za utrudnianie prowadzenia akcji ratowniczych, a także kierowców, którzy nie będą chcieli podać danych osoby, której powierzyli swój pojazd. Strażnicy uczestnicząc w działaniach przeciwpowodziowych, mogą także karać mandatem osoby łamiące zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe i tereny do nich przyległe.

Straże gminne uzyskały uprawnienia do nakładania większej liczby mandatów za różnorodne wykroczenia.

Straże gminne mogą wystawić mandat osobom, które utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej (np. utrudniają dojazd do obiektów zagrożonych) oraz tym, którzy nie wykonują poleceń kierującego akcją ratowniczą. Takie uprawnienia miały dotychczas tylko odpowiednie organy ścigania (m.in. policja). Uprawnienia w tym zakresie nie przyznano strażakom PSP, by w sytuacji zagrożenia mogli skupić się jedynie na swojej pracy - bez konieczności utraty czasu na prowadzenie nawet najprostszych czynności mandatowych.

Straże gminne mają więcej możliwości do nakładania mandatów na osoby zakłócające przebieg legalnego zgromadzenia. Mandatem mogą zostać ukarane także osoby, które przewodniczą zgromadzeniu, na które nie wydano zgody. Ukarane mogą być również osoby, które uniemożliwiają przebieg innym członkom zgromadzenia, np. tarasując drogę planowanego przejścia. Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli w tych sytuacjach wymierzyć karę grzywny w drodze mandatu karnego.

Nowe prawo nadało strażnikom uprawnienie do karania mandatem osób przeprowadzających zbiórki publiczne, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew uzyskanym warunkom.

Na postępowanie mandatowe narażają się osoby, które nie chcą się wylegitymować strażnikom, pomimo takiego uprawnienia. Osoby legitymowane, które popełniają wykroczenie bądź te, które są świadkami – na wezwanie strażnika mają obowiązek podania informacji co do m.in. tożsamości, obywatelstwa, zawodu, miejsca zamieszkania czy zatrudnienia. Jeśli odmówią, narażają się na konsekwencje.

Strażnicy gminni mogą ukarać lekkomyślnych sprawców fałszywych alarmów lub osób świadomie rozpowszechniających błędne informacje. Nie unikną kary osoby, których świadome zachowanie, wywołało reakcję np. służb ratunkowych. Groźba natychmiastowej kary w postaci mandatu może zniechęcić potencjalnych sprawców wykroczeń.

Strażnicy gminni (miejscy) mogą ukarać mandatem osoby, które niszczą, uszkadzają i usuwają znak na szlakach turystycznych.

Więcej mandatów będzie wystawianych przez straże gminne za wykroczenia w ruchu drogowym. Kierowcy w dalszym ciągu mogą zostać ukarani mandatem wystawionym przez straż w sytuacji, gdy przekroczenie prędkości zostanie zarejestrowane m.in. przez fotoradar. Dodatkowo strażnicy mogą karać mandatem właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu, który wbrew obowiązkowi, nie wskaże, na żądanie strażnika, komu powierzył swój pojazd.

Więcej uprawnień mandatowych, które posiadają od 1 marca br. straże gminne (miejskie) określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.