Legislacja

Strefa ruchu - podzielone opinie

19 września 2010

Poniżej komunikat Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obowiązywania nowych przepisów ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy część z tych regulacji - niecierpliwie oczekiwanych. Jednak - obok tych wielkich oczekiwań, pojawiają się wątpliwości, co do częstych zmian kodeksu drogowego i tu przeczytajcie Państwo opinię jednego z naszych Czytelników. A Państwo - czy macie wątpliwości?

 

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: 4 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).

W zakresie właściwości Ministerstwa Infrastruktury, przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.):

- rozszerzają stosowanie przepisów ruchu drogowego na drogi wewnętrzne położone w oznakowanych strefach ruchu,

- definiują pojęcie drogi publicznej, drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu,

- określają organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem,

- precyzują zasady oznakowania dróg wewnętrznych oraz zasady ponoszenia kosztów związanych z tym oznakowaniem,

- wprowadzają zmianę do przepisów regulujących kwestię czasowego wycofania pojazdu z ruchu, w zakresie miejsca postoju pojazdu wycofanego z ruchu.

Ponadto, ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. wprowadza zmiany m.in. do przepisów następujących ustaw:

1. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) - w zakresie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, usuwania pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz opłat z tym związanych,

2. z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) - w zakresie przepadku rzeczy oraz przepadku pojazdów,

3. z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017) – w zakresie kar za wykroczenia, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu oraz kar za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych,

4. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - w zakresie definicji drogi wewnętrznej,

5. z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - w zakresie kar za przestępstwa, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu.

Adam: Niby porządkując, zrobiono nowy bałagan. Dotyczy to dróg wewnętrznych. Niby uporządkowano, ale... Przecież "droga" to coś, po czym się porusza. Czy tworzenie "strefy ruchu" na czymś co z definicji służy do poruszania się nie jest absurdem! Do tego dochodzą dodatkowe, duże koszty. Bo trzeba ustawić znak, którego zresztą nie ma, aby "droga" stała się "strefą ruchu"!? Do tego, skrzyżowanie z czymś takim nie jest skrzyżowaniem. Z tego wynikają określone konsekwencje, np. koniec zakazów. I następne, pierwszeństwo przejazdu. Jak odróżnić skrzyżowanie równorzędne od tego co skrzyżowaniem nie jest? Zauważmy, że mamy już wielopiętrowe pierwszeństwo! Nie ma znaku regulującego pierwszeństwo na drodze po której jadę, jest droga z prawej strony to może to być:

1. Skrzyżowanie równorzędne! i ten z prawej ma pierwszeństwo!

2. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, a znak D-1 na "mojej" drodze stał sobie gdzieś wcześniej. Podobno mam zauważyć na bocznej drodze tyłem do mnie A-7 lub B-20.

3. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, a znaku D-1 nie było nigdy!!!!! Podobno mam zauważyć na bocznej drodze tyłem do mnie A-7 lub B-20.

4. Skrzyżowanie z drogą ze strefy zamieszkania. Występuje w kilku wersjach:

- wyjazd ze strefy zamieszkania,

- wyjazd ze strefy zamieszkania, ale "ozdobiony dodatkowo znakiem "Ustąp pierwszeństwa" A-7 lub "Stop" B-20.

W pierwszym przypadku ten z prawej włącza się do ruchu, a w drugim? I czy ktoś to rozróżnia? Tu też mam podobno zauważyć znaki, tyle, że Koniec strefy zwykle stoi po lewej (dla mnie) stronie. W dodatku jest prostokątny, to skąd wiedzieć, co na nim namalowali?

5. Wyjazd z drogi wewnętrznej. Zgodnie z prawem to nie jest skrzyżowanie. Od niedawna. Czy ktoś to rozróżnia? I po co cały ten galimatias?

Nie prościej i jaśniej napisać: Przepisy ruchu drogowego obowiązują w Polsce? I czy ktoś się może dziwić, że polscy kierowcy nie znają praktycznie pojęcia "skrzyżowanie równorzędne"?