Legislacja

Światła non-stop uzasadnione

6 października 2008

Instytut Transportu Samochodowego opublikował swoją opinię w sprawie projektów zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI Kadencja Druk nr 716 z dn. 13.06.2008 r. i Druk nr 835 z dn. 9.07.2008 r. W niej zawarto następującą konkluzję” propozycja ograniczenia obowiązku używania świateł pojazdów w dzień do okresu 1 października - koniec lutego bądź od 1 listopada do ostatniego dnia marca jest nieuzasadniona, a argumenty użyte w uzasadnieniach nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań i analiz. Autorzy opinii dr inż. Tomasz Targosiński i mgr inż. Anna Zielińska stwierdzili: reasumując należy stwierdzić, że oba projekty zmian przedmiotowej ustawy są bezzasadne i powinny zostać odrzucone.