Legislacja

System tachografów cyfrowych funkcjonuje

24 maja 2006

Od 1 maja 2006 roku w Polsce funkcjonuje system tachografów cyfrowych. To nowatorski – jak ocenia to “Gazeta Prawna” - w skali europejskiej system, określony w szczegółowych przepisach rozporządzeń unijnych z 1998 i 2002 roku. Od momentu wejścia w życie ustawy z 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych, czyli od 5 października 2005 roku do wdrożenia systemu minęło zaledwie 7 miesięcy. Tak zwane stare państwa członkowskie Unii Europejskiej borykały się z tym problemem 4-5 lat. Pod koniec 2006 roku do grona państw stosujących tachografy cyfrowe dołączą: Cypr, Grecja, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Jak poinformowało Ministerstwo Transportu, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) wykonująca ustawowe zadania podmiotu wydającego karty, stworzyła Krajowe Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Centrum Personalizacji i Centrum Zarządzania systemem wydawania kart do tachografów cyfrowych. Po serii pozytywnie zakończonych testów została włączona do europejskiej sieci teleinformatycznej TACHOnet, otrzymała unijne certyfikaty do kluczy kryptograficznych i 1 maja 2006 roku przyjmuje wnioski oraz wydaje cztery rodzaje kart do tachografu cyfrowego: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatową i kontrolną.

Słowa kluczowe tachografy transport drogowy