Legislacja

System viaTOLL dla samochodów ciężarowych

6 marca 2012

Poseł Marek Biernacki złożył interpelacje nr 2517 w sprawie wadliwości elektronicznego systemu naliczania i poboru opłat viaTOLL dla samochodów ciężarowych 3,5 t - 12 t, obciążającej tylko przewoźnika, zapytanie skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja (nr 2517)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie wadliwości elektronicznego systemu naliczania i poboru opłat viaTOLL

dla samochodów ciężarowych 3,5-12 t, obciążającej tylko przewoźnika

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 13 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 1460, ze zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy na drogach płatnych. W tym celu przedsiębiorca zgodnie z przepisami nabywa dla samochodów ciężarowych 3,5–12 t urządzenie viaBOX - przypisane dla poszczególnego samochodu, które jest urządzeniem bezobsługowym i nie posiada żadnych wskaźników i regulacji. Przewoźnik musi mieć zapewniony stały wkład finansowy na koncie, ponieważ samochód, mijając system monitorowania, na wjeździe i zjeździe z drogi płatnej automatycznie rejestruje i pobiera należną opłatę. Zdarza się, że system viaTOLL podwójnie rejestruje i pobiera opłatę, która później jest zwracana na konto przewoźnika. W przypadku gdy z winy systemu viaTOLL, który nie naliczył opłaty, samochód nie został ujęty w rejestrze na wjeździe lub na zjeździe, zostaje wszczęta procedura (art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.) przez głównego inspektora transportu drogowego. Przewoźnik otrzymuje wezwanie, przypisujące naruszenie przepisu, czym jest zobowiązany do udowodnienia, że nie naruszył przepisu. W wezwaniu nie dopuszcza się innej sytuacji, np. wadliwości zapisu. W przypadku zatrzymania takiego przewoźnika przez Inspekcję Ruchu Drogowego żadne tłumaczenia, przekonywania nie są uwzględniane przez inspektorów. Jest to niezgodne z zasadami, gdyż to nie przewoźnik jest właścicielem systemu monitorowania i nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie systemu viaTOLL.

W związku z powyższym zwracam się do Szanownego Pana Ministra z zapytaniem: Czy w ramach swoich kompetencji widzi Pan możliwe skuteczne rozwiązania?

Z poważaniem Poseł Marek Biernacki

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r.