Legislacja

Szczególne zasady przygotowania i realizacji dróg obowiązują

16 grudnia 2006

Wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz zmianie niektórych innych ustaw; z wyjątkiem art.1 pkt 18 i art. 2 niniejszej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Źródło Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1601