Legislacja

Szkolenia kierowców zawodowych cd.

20 listopada 2006

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym po przegłosowaniu poprawek Senatu została przyjęta przez Sejm. Przepisy stanowią, że kierowcy pracujący w transporcie drogowym będą musieli odbywać szkolenia okresowe. Będą się one odbywały co pięć lat. Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, jeszcze w trakcie prac nad ostatecznym kształtem ustawy zwracał uwagę, że młodzi kierowcy mogą nie mieć pieniędzy na tego rodzaju szkolenie. Zgodnie z uchwalonymi przepisami zostanie wprowadzony obowiązek zatrudniania kierowców z ukończoną kwalifikacją wstępną, po odbyciu szkolenia. Będzie to dotyczyło kierowców, którzy uprawnienia do kierowania autobusami uzyskają po 10 września 2008 r. W przypadku kierujących pojazdami ciężarowymi obowiązek ten obejmie osoby, które prawo jazdy uzyskają po 10 września 2009 r. Będzie to warunek konieczny do podjęcia pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Jednak ustawodawca oszacował, że koszt takiego szkolenia wyniesie ok. 4 tys. zł. Ustawa czeka na podpis prezydenta i wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Zmiany ustaw: o transporcie drogowym

oraz Prawo o ruchu drogowym

Wyd. Grupa IMAGE

Broszura – 6 zł

– ZAMÓW TERAZ – 0-502-659-431