Legislacja

Szkolenie wg ustawy, której nie ma

23 listopada 2007

Zmiany w systemie szkolenia, jakie mają nastąpić w 2008 r., budzą coraz więcej emocji, tym bardziej, że Sejm nie zakończył pracy nad Ustawą o kierujących pojazdami. Stary system szkoleń, który nie przewiduje możliwości sprawdzania umiejętności zachowania się człowieka w sytuacjach zagrożenia wypadkiem, całkowicie wygasa 10 września 2010 r. Jednak już od 10 września 2008 r. osoby uzyskujące prawo jazdy kategorii D1, D (na autobusy), oprócz kursu na prawo jazdy, będą musiały przejść 280-godzinne szkolenie, tzw. “Kwalifikację wstępną”, w zakresie wykonywania transportu drogowego osób, łącznie ze szkoleniem specjalistycznym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych. Od 10 września 2009 r. tego typu szkolenia będą musiały odbyć również osoby uzyskujące prawo jazdy kategorii C1, C, C+E (na samochody ciężarowe). Wszyscy kierowcy zawodowi, niezależnie od terminu uzyskania prawa jazdy, będą zobowiązani do odbywania raz na 5 lat szkoleń okresowych. W projekcie ustawy o kierujących pojazdami proponowane są też następujące zmiany: możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii C w wieku 21 lat; kategorii D – w wieku 24 lat; brak możliwości wykonywania zawodu kierowcy przez okres 7 miesięcy od dnia uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy. Pierwsze prawo jazdy byłoby wydawane na okres maksimum 5 lat, a jego przedłużenie byłoby możliwe na podstawie badań lekarskich, psychologicznych oraz na podstawie ukończenia kursu okresowego. Najwięcej obaw i kontrowersji budzi punkt, który mówi, że podczas szkolenia muszą wystąpić elementy zagrożenia. W praktyce oznacza to, że kierowcy muszą przejść 20-godzinne szkolenie na torach albo na symulatorach jazdy. Nasze tory nie spełniają jednak w pełni wymagań unijnych, a symulatorów w Polsce nie ma i nie wiadomo, czy pojawią się do września przyszłego roku.