Legislacja

Szumiał: Motocyklem z kat. B. Jednooki na motocyklu? A bezpieczeństwo przewożonych dzieci?

23 lipca 2014

3f72bcb5f05da53298b1b549b8f04da2e394dadc

(499-2 fot. Jan Szumiał)

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, w art. 6 ust. 3 dodano punkt 4): Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania (...) 4) Kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm, mocy nie przekraczającej 11 kw i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,1 kW/kg, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, (...)” Rozszerzenie uprawnień posiadaczy prawa jazdy kat. B o możliwość kierowania motocyklem, ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Czy przed wprowadzeniem powyższego zapisu przeanalizowano wszystkie argumenty “za” i “przeciw”?

O prawo jazdy kat. A (z wyjątkiem kat. AM) mogą ubiegać się tylko osoby obuoczne. Z powodu ograniczonego pola widzenia, osoby mające sprawne tylko jedno oko, nie uzyskują orzeczenia lekarskiego zezwalającego na kierowanie motocyklem. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2014 r., załącznik nr 2, poz. 949 czytamy: “Widzenie stereoskopowe: 1) dla kategorii A1, A2, A wymagane prawidłowe; 2) dla kategorii AM, B1, B, B+E lub T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami: a) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją, b) pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i prawo oraz 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia”.

Można wyciągnąć wniosek, że mimo iż prawa jazdy kategorii A1 osoba jednooczna nie może uzyskać, to posiadając prawo jazdy kategorii B ma uprawnienia do kierowania motocyklami z tej grupy.

Obecnie pozostało jedynie apelowanie do rozsądku osób posiadających prawo jazdy kat. B, aby zanim zdecydują się na kierowanie motocyklami, pod opieką instruktorów nauki jazdy zapoznały się z techniką jazdy jednośladem różniącej się w znacznym stopniu od jazdy samochodem i wzięły pod uwagę swój stan zdrowia.

W telewizji emitowany jest, zrealizowany przez WRD KS Policji w Warszawie spot “10 mniej ratuje życie” promujący poprawę bezpieczeństwa na drogach. Czy zezwolenie osobom o zaburzeniach zdrowotnych dotychczas nie pozwalających na kierowanie motocyklem i nie posiadających podstaw techniki jazdy nie pogorszy bezpieczeństwa na drogach?

Innym problemem jest przewóz dzieci motocyklami, czterokołowcami i motorowerami. W art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawodawca stwierdza: Prędkość dopuszczalna motocykla, czterokołowca i motoroweru, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h, w art. 38 ust. 2: Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczeństwo jazdy i w art. 39 ust. 3: W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Nic nie mówi się o bezpieczeństwie dzieci i sposobie przewożenia ich motocyklami i czterokołowcami. Są też motocykle i czterokołowce wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Czy takimi motocyklami dzieci powinny być przewożone w fotelikach ochronnych, a motocyklami nie wyposażonymi w pasy, przed kierującym, czy za nim? Wiele przepisów ruchu drogowego wymaga zmian i dostosowania do zmieniających się realiów życia. Oby były wprowadzane w możliwie krótkim terminie, trafne i skutkujące zmniejszeniem wypadków drogowych.

b79bc28b73db698f2674e7de191dc91834efb4c5

Jan Szumiał/ Praska Auto Szkoła Warszawa(474-56. Fot. jola michasiewicz)