Legislacja

Szybciej wpiszą punkty karne

11 sierpnia 2009

Dzięki wchodzącym w życie zmianom w rozporządzeniu w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego lepiej funkcjonować ma Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Chodzi o ewidencję punktów karnych. Dotychczas policjant, który chciał ukarać kierowcę mandatem, sporządzał jego kartę rejestracyjną, po czym przesyłał ją do organu, który prowadził ewidencję. Dopiero tam (w jednostce macierzystego województwa kierowcy) dokonywano wpisu. Długa droga (procedura trwała nawet kilkanaście dni), a kierowca nie do końca zdawał sobie sprawę, ile punktów karnych ma na koncie. Często nie wiedział, iż swój stan punktów może sprawdzić. “Pirat” jeździł dalej, “zdobywał” kolejne punkty i nadal jeździł, a często powinien mieć odebrane prawo jazdy. Zatrzymujący go za kolejne wykroczenie policjanci nic by o tych punktach nie wiedzieli i nie mieliby podstaw do zatrzymania dokumentów. A co od dzisiaj? Teraz wpisu dokona bezpośrednio jednostka, na terenie której kierowca popełnił wykroczenie, tak więc punkty szybko trafią na konto ukaranego. Teoretycznie będzie na to pięć dni, ale - jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego - to "stan konta” będzie można uaktualnić nawet z dnia na dzień. Jeśli mandat wystawi inny organ, szybko musi poinformować policję o tym fakcie. Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił też podstawę wpisu do ewidencji. Dzienniki ostrzegają: jeśli podczas długiej podróży kierowca notorycznie łamie przepisy, to policja może mu zabrać prawo jazdy, nim dojedzie do celu. Długo czekaliśmy na zmianę, która pozwoli sprawniej wprowadzać punkty do systemu - cieszy się podinsp. Wiesław Rzyduch, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kujawsko-pomorskiej policji. Zdaniem policjantów, zmiany są korzystne zarówno dla kierowców, jak i funkcjonariuszy. Przede wszystkim będziemy mogli szybciej eliminować z ruchu piratów drogowych. Natomiast dla innych kierowców będziemy wiarygodniejsi, udzielając im aktualniejszych informacji, dzięki którym będą wiedzieli ile mają punktów karnych na "koncie” – zauważają.

W noweli uporządkowana została także kwestia naliczania punktów karnych w przypadku odmowy przyjęcia przez kierowcę mandatu. Wpisanie punktów na konto zależało dotychczas od policjanta i wielu kierowców uważało, że, jak nie przyjmą mandatu, to potem sąd im punktów nie naliczy. Teraz punkty będą wpisywane w każdym przypadku, a w razie nie przyjęcia mandatu, będą nieaktywne. Uaktywnią się dopiero wraz z orzeczeniem sądu. W rozporządzeniu zapisano również bezwzględny obowiązek używania świateł od świtu do zmierzchu przez cały rok (wcześniej nie było to formalnie uregulowane). Za jazdę bez nich dostaniemy 2 pkt karne, natomiast kara za ich brak podczas jazdy tunelem wzrosła z 2 do 4 pkt.