Legislacja

Szybkie zezwolenia na przejazd nienormatywnych

19 sierpnia 2009

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego zostanie wydane w ciągu trzech dni (aktualnie kilka tygodni), a na przejazd pojazdu z najcięższymi ładunkami (powyżej 60 ton lub przy zespole o długości powyżej 30 metrów) - po siedmiu dniach. Jeżeli trasa będzie wymagała specjalnego przygotowania, termin ten będzie mógł zostać wydłużony do 30 dni. Zmienią się zasady wydawania pozwoleń na przejazd po drogach pojazdów nienormatywnych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Większość pozwoleń powinna być wydawana od ręki, gdyż nie stanowią one decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Propozycje zakładają też wprowadzenie zryczałtowanych opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych. Miesięczne zezwolenie wydawane przez zarządcę drogi wyniesie np. 50 zł, a za jednorazowy przejazd najcięższych ładunków będzie trzeba zapłacić 1600 zł.