Legislacja

T. Wachowski (PWPW): Dążymy do rozwiązania optymalnego

18 września 2013

Skąd się biorą problemy komplikujące aktualną sytuację w egzaminach? Czy “Portal OSK” ma szansę zmienić się na lepsze? Kto przygotuje pytania do nowej bazy? Redakcja gazety internetowej L-INSTRUKTOR rozmawia z Tadeuszem Wachowskim, dyrektorem Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW S.A.

583d98e41a257ac60d4e1ca4855f3ca52c9550e6

(PD@N: 473-60) (fot.: A. Tkaczyk/PWPW S.A.)

^ Tadeusz Wachowski, dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW S.A.

 

Co oznacza dla WORDów wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa na ostatnim posiedzeniu?

To rozporządzenie nie ma najmniejszego związku z WORD. Dotyczy PWPW, ale nie ma wpływu na WORD.

Jak kształtuje się na obecną chwilę zdawalność części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, na kat. B w WORDach korzystających z oprogramowania PWPW?

Zdawalność na egzaminie zależy od kilku czynników. Głównie to kwestia wiedzy i umiejętności kandydata oraz samego procesu szkolenia. Obserwujemy różnice i znaczne wahania, w zależności od miejsca egzaminu i miesiąca, w którym egzamin się odbywał. Są WORD w których zdawalność teorii przekracza 40%. Generalnie obserwujemy tendencję wzrostową.

Skąd Pana zdaniem bierze się w największym stopniu najwięcej problemów komplikujących aktualną sytuację w obszarze egzaminowania kandydatów na prawo jazdy?

Głównie to kwestia przetarcia ścieżek w sposobie interpretacji i realizacji przepisów oraz wiedzy i umiejętności kandydata – czyli procesu przygotowywania kandydata do egzaminu.

Ze środowiska OSK docierają sygnały o problemach z obsługą "Portalu OSK", niewielkim poziomie jego intuicyjności oraz niskim poziomie ergonomii interfejsu. Czy PWPW planuje zmodernizować "Portal OSK"?

Ergonomia i intuicyjność aplikacji są pojęciami bardzo subiektywnymi i uzależnionymi od wiedzy i doświadczenia w pracy z systemami informatycznymi. Wielu osobom, zwłaszcza tym prowadzącym OSK od wielu lat, nowe rozwiązania informatyczne w fazie początkowej mogły przysparzać problemów. Sytuację utrudniły dodatkowo istotne zmiany przepisów po 19.01.2013, które wprowadzały byt w postaci PKK i wymuszały konieczność odnalezienia się w realizacji starych spraw po nowemu. To wszystko mogło powodować frustrację. Portal OSK jest cyklicznie rozwijany z uwzględnieniem uwag użytkowników. Dążymy do rozwiązania optymalnego pod względem oczekiwań użytkowników i funkcjonalnym. Liczba zgłoszeń dotyczących sposobu obsługi systemu od początku jego funkcjonowania diametralnie spadła, co może świadczyć o tym, że użytkownicy zdobywają należytą wiedzę i obycie. Otrzymujemy również z ośrodków sygnały, które świadczą o tym, że użytkownicy są zadowoleni z funkcjonalności portalu. Z Portalu OSK korzysta ponad 8000 użytkowników. Sam ten fakt powoduje różne oczekiwania  i jest normalną rzeczą, że to co podoba się jednym dla drugich jest mało intuicyjne lub rodzi problemy w obsłudze. To bardzo duże przedsięwzięcie. Od początku wydano już ponad 300 tys. PKK w urzędach, a OSK regularnie obsługują PKK.

Czy w ramach docelowo przygotowywanego systemu kompleksowo obsługującego WORDy, finalnie pula pytań będzie pochodziła wyłącznie od Wytwórni?

Aktualnie prowadzone są rozmowy w zakresie stworzenia jednej bazy pytań w oparciu o dwie obowiązujące w WORD bazy – ITS i PWPW. Tak więc siłą rzeczy nie będą to tylko pytania PWPW.

Czy PWPW przygotowała już także moduł obsługi księgowej dla WORDów?

Tak, mamy takie rozwiązania jak Panel Finansowy. Jego funkcjonalność też jest sukcesywnie rozwijana. Umożliwia on m.in. import wyciągów z dowolnego banku, automatyczne rozliczanie (na przykład na podstawie zgodności wpłaconej kwoty z numerem PESEL, ale można to dowolnie dopasowywać pod kątem potrzeb konkretnego WORDu). Operacje finansowe mogą być rozliczane elastycznie, chodzi o przypadki, w których ktoś płaci jednym przelewem za kilka egzaminów. Wszystko w przystępnej i przejrzystej formie można potem analizować w rozbiciu na różne typy operacji.