Legislacja

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

Autor: PRAWO DROGOWE

30 września 2005

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej. Akt ustala wzór tablicy “Granica państwa” i “Pas drogi granicznej”.

Słowa kluczowe granica straż graniczna
Źródło PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 107