Legislacja

Tachografy cyfrowe - następne akty wykonawcze

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

3 lutego 2006

Obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, który ustalił opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Przypomnijmy, iż obowiązek wprowadzenia w życie tachografów cyfrowych określono na 1 maja br.

Ustawa o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym weszła w życie 1 stycznia. Wszelkie decyzje w sprawie wydania, zmiany, odmowy homologacji tego typu urządzeń podejmuje prezes Głównego Urzędu Miar. On też wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, tj. prowadzenie warsztatów obsługujących tachografy, sprawuje nad nimi nadzór i kontrolę oraz prowadzi ich ewidencję. Tachografy cyfrowe sprawdzać może tylko technik warsztatu mający uprawnienia potwierdzone specjalnym zaświadczeniem prezesa GUM.