Legislacja

Taksówkarze bez deregulacji?

23 maja 2012

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło do projektu dotyczącego deregulacji zawodów korektę zakładającą, że samorządy będą mogły zdecydować o pozostawieniu egzaminów dla taksówkarzy. Przypomnijmy - w świetle pierwotnych planów resortu taksówkarze nie musieliby już odbywać kursu i zdawać egzaminu z topografii miasta, przepisów porządkowych i prawa pracy. Pozostać miałby jedynie obowiązek wykazania niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Takim regulacjom sprzeciwiali się sami taksówkarze. W wielu miastach zorganizowano lub zapowiedziano protesty. Rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose powiedziała, że z przedstawicielami korporacji taksówkarskich i związków zawodowych odbyło się w resorcie kilka spotkań (ostatnie 9 maja). "Skutkiem rozmów są korekty w projekcie, czyli m.in. pozostawienie kwestii egzaminu do decyzji poszczególnych lokalnych samorządów. Nie będzie już licencji, tylko wpisy do rejestru" - zaznaczyła. Po konsultacjach w projekcie zmieniono także zapisy odnoszące się do m.in. do adwokatów i radców prawnych. Resort zapowiedział wycofanie się z propozycji skrócenia długości aplikacji prawniczych.