Legislacja

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie egzaminów kierowców ADR

13 marca 2014

e1a10da8d20ba3991162c71584cb2ab62f627957

(Fot.: PD@N 486-37)

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.