Legislacja

Teraz Ministerstwo Infrastruktury

16 listopada 2007

Rada Ministrów zdecydowała o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. Powstanie ono przez połączenie resortów: budownictwa, gospodarki morskiej i transportu. W tym zakresie Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu, przedłożone przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.