Legislacja

Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

24 listopada 2015

Jak poinformowano na stronach resortu: 16 listopada 2015 roku w drodze przekształcenia utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługujących sprawy działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Rozporządzenie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji weszło w życie, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.