Legislacja

Testy tylko do końca 2011 roku

7 listopada 2010

DSA (Driving Standards Agency) poinformowało, że rok 2011 będzie ostatnim, w którym udostępniane będą pytania testowe oraz odpowiedzi obowiązujące na egzaminach teoretycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii. Począwszy od 1 stycznia 2012 roku do nauki będą służyły specjalnie opracowane przykładowe pytania – jedynie zbliżone do aktualnie obowiązujących. Będzie to sytuacja podobna do tej, z jaką już teraz mamy do czynienia, ucząc się rozpoznawania zagrożeń na drodze (hazard perception). Dostępne filmy szkoleniowe są jedynie podobne do tych, z którymi należy zmierzyć się na egzaminie. Minister ds. bezpieczeństwa drogowego, Mike Penning uzasadnia tę decyzję próbą zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Penning twierdzi, że aktualnie kandydaci na kierowców skupiają się bardziej na zapamiętaniu pytań testowych niż na zrozumieniu przepisów zawartych w kodeksie drogowym. Penning podkreśla, że egzamin na prawo jazdy ma weryfikować gotowość kierowcy do poradzenia sobie w realnych sytuacjach na drodze, a do tego nauka na pamięć nie wystarczy. Niezbędna jest praktyczna wiedza, a więc zrozumienie zasad bezpiecznej jazdy. Przypomnijmy, iż w październiku br. wprowadzona została jazda indywidualna na egzaminie praktycznym oraz zaniechano publikowania tras egzaminacyjnych.