Legislacja

Towary niebezpieczne - dostosowanie do postępu technicznego

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

24 stycznia 2006

Opublikowano dyrektywę Komisji Europejskiej 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. Wejdzie w życie: dwudziestego dnia po opublikowaniu, tj. 13 lutego 2006 r.

Słowa kluczowe ADR towary niebezpieczne