Legislacja

Transport odpadów uzupełniony

13 lutego 2008

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. Ustawodawca uzupełnia listę odpadów i następnie określa zasady, według których odbywać się powinien transport tych zebranych odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 13 lutego 2008 r.