Legislacja

Transportowy bilans otwarcia

Autor: Sejm RP

24 listopada 2005

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją ministra transportu i budownictwa o stanie transportu i gospodarki morskiej, barierach ich rozwoju, instrumentach finansowego wspomagania, stanie realizacji ustaw i aktów wykonawczych, a także wykorzystania funduszy europejskich – bilans otwarcia.

Źródło Sejm RP