Legislacja

Trudno zarejestrować auta z UE

4 stycznia 2008

Od początku roku są coraz większe kłopoty z zarejestrowaniem samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej. Czytelnicy “Gazety Prawnej” alarmują, że część urzędów nie uznaje kart eksportowych, które wydaje na przykład Francja. Ministerstwo Infrastruktury wydało już instrukcję dla wydziałów komunikacyjnych określającą, które z dokumentów mogą być traktowane tak jak dowody rejestracyjne wymagane do rejestracji od 25 grudnia 2007 r. Urzędnicy uważają jednak, że informacje otrzymane z resortu infrastruktury są mało precyzyjne. Czekają na dalsze interpretacje przepisów. Bywa, że dla pojazdu zarejestrowanego wcześniej w danym państwie dowód rejestracyjny samochodu jest zatrzymywany, a w celu wywozu pojazdu właścicielowi wydawany jest dowód rejestracyjny tymczasowy. Wówczas zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli nie ma na nim adnotacji, że auto nie jest dopuszczone do ruchu, można na jego podstawie dokonać rejestracji. - Jeżeli zaś jest na nim informacja, że pojazd nie jest dopuszczony do ruchu, to narusza to w takiej sytuacji dokument nie może być uznany za wystarczający do przerejestrowania pojazdu w naszym kraju - wyjaśnia Teresa Jakutowicz, rzecznik MI. Dodaje, że o tym fakcie została poinformowana administracja francuska. Co robić? Powstała sytuacja, w której urzędnik może odmówić rejestracji. Co zatem może zrobić osoba, która sprowadziła już samochód - Postępowanie toczące się na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 104 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego podstawową formą załatwienia sprawy indywidualnej jest decyzja. Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego - wyjaśnia Andrzej Ossowski, radca prawny. Dodaje, że od orzeczenia organu II instancji można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami kodeksu drogowego, aby zarejestrować używany pojazd z Unii Europejskiej w Polsce od 25 grudnia 2007 r. wymagany jest poprzedni dowód rejestracyjny. Przepisy dyrektywy unijnej określają jednak cechy dokumentu umożliwiającego ponowną rejestrację samochodu. Część państw zamiast poprzedniego dowodu wydaje np. karty eksportowe, które zawierają wskazane w dyrektywie elementy. Jednak urzędnicy literalnie stosują prawo i nie rejestrują pojazdów na podstawie innych dokumentów niż dowody rejestracyjne. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało już wykładnię nowych przepisów, ale to nie wystarczyło.