Legislacja

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek TLP ws. podróży służbowych

24 listopada 2016

f77da7d23a867fadad4c59ecaba7f89545982687

Prezes TLP Maciej Wroński w Trybunale Konstytucyjnym (551-7 fot. TLP)

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Związku Pracodawców TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA dotyczący podróży służbowej (zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej). Jak czytamy w komunikacie po: Konstrukcja normatywna przyjęta w zakwestionowanych przepisach doprowadziła do nieprzewidywalności skutków prawnych działań podjętych na ich podstawie przez ich adresatów, przez co naruszyła zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny orzekł, niezgodność przepisów dotyczących podróży służbowych, na podstawie których kierowcy dochodzili wielotysięcznych roszczeń z tytułu ryczałtu za nocleg w kabinie są niezgodne z Konstytucją RP. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego,uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy. Dotychczasowe rozwiązania szczególne, które w intencjach projektodawcy nowelizacji z 2010 r. miały tę specyfikę uwzględniać, należy uznać za pozorne - ponieważ sposób ukształtowania należności dla kierowców wynika w dalszym ciągu z ogólnych przepisów kodeksowych.

– Z wielką radością przyjmuję dzisiejszy wyrok Trybunału. To duży sukces branży transportu międzynarodowego, a w szczególności kilkunastu tysięcy firm transportowych wobec których w 2014 r. ruszyła fala roszczeń kierowców. Choć oczekiwanie na jego wydanie trwało dość długo, to jednak Trybunał uznał słuszność przyjętej przez nas argumentacji. Mamy nadzieję, iż uzasadnienie orzeczenia Trybunału okaże się pomocne w wyjaśnieniu wszystkich nurtujących transport międzynarodowy wątpliwości prawnych związanych z podróżami służbowymi kierowców jak i wskaże drogę do sprawnego zamknięcia toczących się postępowań na podstawie niekonstytucyjnych przepisów – podsumowuje Maciej Wroński, prezes TLP.