Legislacja

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie ważności praw jazdy z innego państwa

23 kwietnia 2015

Luksemburski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż prawo jazdy wydane w jednym państwie Unii Europejskiej może stać się okresowo nieważne w innych. Tam gdzie kierowca popełnił wykroczenie drogowe skutkujące odebraniem uprawnień. Niemiecki sąd krajowy zapytał Trybunał Sprawiedliwości, czy zaskarżona decyzja dotycząca cofnięcia prawa jazdy obywatelce austriackiej (została zatrzymana w Niemczech, i tu odebrano jej uprawnienie, albowiem kierowała pojazdem pod wpływem marihuany. Służby niemieckie zakazały Austriaczce jeżdżenia pojazdami po Niemczech, pomimo faktu, iż nie mogły prawomocnie cofnąć jej uprawnień wynikających z prawa jazdy w Austrii, czy innych państwach Unii Europejskiej. Jednocześnie zainteresowaną pouczono, że odzyska uprawnienia na terenie Niemiec, po okazaniu opinii medyczno-psychologicznej, wystawionej przez uznawane w tym państwie centrum badań zdolności do kierowania pojazdami silnikowymi. Tak więc pytanie skierowane do Trybunału brzmiało - czy zaskarżona decyzja łamie obowiązek wzajemnego uznawania praw jazdy przez państwo UE wynikający z dyrektywy 2006/126/WE. Orzeczenie jak na wstępie, czyli dyrektywa nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie odmówiło uznania ważności uprawnień kierowcy z innego państwa.

Słowa kluczowe prawo jazdy Unia Europejska