Legislacja

Trzecia tablica rejestracyjna

28 marca 2012

W Sejmie RP zarejestrowano interpelację nr 3456, zgłaszający jest poseł Zbigniew Matuszczak, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, jest to interpelacja w sprawie trzeciej tablicy rejestracyjnej do pojazdów mechanicznych.

 

Interpelacja (nr 3456)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie trzeciej tablicy rejestracyjnej pojazdów mechanicznych

Szanowny Panie Ministrze! Od dłuższego czasu na rynku są obecne i zyskują coraz większą popularność bagażniki samochodowe do przewożenia rowerów, mocowane na hak holowniczy za bagażnikiem i tylną szybą samochodu. Producent bagażnika, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zamontował w nich światła oraz zrobił miejsce na tablicę rejestracyjną, gdyż przewożone rowery skutecznie zasłaniają istniejącą tablicę rejestracyjną i światła umieszczone fabrycznie na karoserii samochodu.

Problem polega na tym, że w świetle obowiązujących przepisów nie można legalnie uzyskać trzeciej tablicy rejestracyjnej, bowiem nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne. Użytkownik takiego bagażnika nie może wykupić z tej przyczyny na własny koszt takiej tablicy we właściwym wydziale komunikacji, nie może także zlecić wykonania jej duplikatu i używać go zamiast oryginału, bowiem dopuszczalne jest tylko używania tablic oryginalnych. W tym stanie rzeczy użytkownik takiego bagażnika może użytkować go bez dodatkowej tablicy rejestracyjnej, narażając się na konsekwencje prawne w razie kontroli drogowej, albo - popełniając przestępstwo - zawiadomić wydział komunikacji niezgodnie z prawdą o zagubieniu tablicy rejestracyjnej, co pozwoli mu na uzyskanie jej wtórnika do umieszczenia na bagażniku. Należy dodać, że używanie wyżej wspomnianego rodzaju bagażnika jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż użycie rowerowego bagażnika dachowego, który zwiększa wysokość pojazdu, opór powietrza i podatność na boczne podmuchy powietrza.

Warto także przypomnieć, że omawiana sprawa nie jest regulowana przepisami Unii Europejskiej i może być rozwiązana przez stosowną zmianę przepisów prawa krajowego.

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ministerstwu znany jest sygnalizowany problem?

2. Czy i kiedy ministerstwo podejmie działania zmierzające do stworzenia możliwości uzyskania trzeciej tablicy rejestracyjnej?

Z wyrazami szacunku Poseł Zbigniew Matuszczak

Chełm, dnia 28 marca 2012 r

Słowa kluczowe Sejm RP tablice rejestracyjne