Legislacja

Trzy jazdy kabotażowe w ciągu siedmiu dni

24 września 2009

Zliberalizowanie przepisów dotyczących kabotażu, czyli przewozów towarowych na terenie kraju innego, niż ten, w którym firma transportowa zarejestrowała działalność gospodarczą to główne zmiany w unijnym transporcie, które wejdą w życie już 1 stycznia 2010 r. Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom działalności gospodarczej oraz redukcja emisji CO2 Dla przykładu samochód, który wraca do Polski po wykonaniu towarowego transportu międzynarodowego będzie mógł wykonać jeden przewóz w ramach rynku wewnętrznego danego kraju. Do tej pory przewoźnicy z naszego kraju mogli transportować towary wyłącznie z- lub do Polski. W ten sposób Unia Europejska chroniła lokalne firmy transportowe działające tylko na jednym rynku. Od stycznia przewoźnicy będą mogli wykonać trzy jazdy kabotażowe w ciągu siedmiu dni. Przewozy będą mogły być wykonane tylko w ciągu trzech dni po wjeździe bez ładunku na terytorium danego państwa członkowskiego. Weryfikacja legalności przewozów kabotażowych ma się odbywać na podstawie listów przewozowych.