Legislacja

Tzw. rozporządzenia homologacyjne

24 czerwca 2013

W Dziennikach ustaw opublikowanych w dniach 20 i 21 czerwca pomieszczono kolejne rozporządzenia MTBiGM z tzw. pakietu homologacyjnego, które mają wejść w życie z dniem 22 czerwca br. Wśród nich:

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

-w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części;

-w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji;

-w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części;

-w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.