Legislacja

Ubezpieczenie nie pojazdu, a kierowcy. To dolegliwa kara

29 stycznia 2013

Michał Tomasz Pacholski złożył interpelację nr 12818 w sprawie zmian wysokości kar za wykroczenia drogowe. Adresat minister spraw wewnętrznych. Poseł zgłosił interesująca propozycję - zmiany formy ubezpieczenia OC z przedmiotowej na podmiotową. Czyli zamiast ubezpieczać auta, ubezpieczenie musiałby posiadać kierowca. Dla przykładu takie właśnie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Pada pytanie - czy resort planuje inne niż podwyższanie cen mandatów, bardziej zaawansowane i skutecznie zmiany w sposobie karania kierowców łamiących przepisy drogowe?

 

Interpelacja (nr 12818)

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie zmian wysokości kar za wykroczenia drogowe

Szanowny Panie Ministrze! W związku z planowanymi kolejnymi zmianami w wysokości kar za wykroczenia drogowe chciałbym zwrócić uwagę na kilka niebezpieczeństw. Wzrost wysokości mandatów jest słuszny, ponieważ działa na wyobraźnię i portfel kierowców, ale czy zwiększanie wysokości mandatów w nieskończoność jest jedynym sposobem na zmniejszenie ilości wypadków czy wykroczeń? Wydaję mi się, że nie.

W jednym z listów do mojego biura poselskiego pojawiły się propozycje innych zmian w kodeksie ruchu drogowego. Między innymi jedna z propozycji dotyczy uzależnienia wysokości mandatów od dochodów osób popełniających wykroczenie. Wielokrotnie zdarza się tak, że kierowca, przekraczając prędkość o kilkanaście km/h, dostaje bardzo duży mandat, ale niestety nie jest w stanie go zapłacić, ponieważ jego dochody na to nie pozwalają, co w późniejszym czasie powoduje wiele problemów finansowych rodzin (urząd skarbowy itd.). Z tego punktu widzenia powyższy pomysł jest racjonalny. Przychody z mandatów stanowią duży procent budżetu gmin i państwa, ale może warto by było zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

Kolejną ciekawą propozycją jest zmiana formy ubezpieczenia OC z przedmiotowej na podmiotową. Czyli zamiast ubezpieczać auta, ubezpieczenie musiałby posiadać kierowca. Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem obecnie w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na pytania:

1.Czy ministerstwo, oprócz ciągłego podwyższania wysokości mandatów, planuje inne, bardziej zaawansowane i skuteczniejsze zmiany w sposobie karania kierowców łamiących przepisy drogowe?

2.Czy ministerstwo rozważało zmianę formy ubezpieczenia OC z przedmiotowej na podmiotową?

Z poważaniem

Poseł Michał Tomasz Pacholski

Łęczyca, dnia 11 grudnia 2012 r.