Legislacja

Uchwalone i projektowane zmiany w prawie drogowym

22 września 2008

Komunikat dla subskrybentów e-PrawaDrogowego

W zbiorze aktów prawnych elektronicznePrawoDrogowe wprowadzono następujące zmiany:

- dodano rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;

- dodano ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie;

- dodano ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw;

- ujednolicono rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;

- ujednolicono ustawę – Kodeks cywilny;

- ujednolicono ustawę – Prawo o ruchu drogowym;

- dodano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działach administracji rządowej;

- dodano projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu;

oraz

- dodano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dot.: zawodu egzaminatora).

Abonencie pobierz aktualizację – tylko kliknij

Źródło ePrawoDrogowe