Legislacja

UE o egzaminatorach i egzaminach na prawo jazdy

30 grudnia 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie). W załączniku nr 2 ustawodawca określił minimalne wymagania dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Na wstępie czytamy: “Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu upewnienia się, że ubiegający się o prawo jazdy posiadają wiedzę i umiejętności, a ich zachowanie świadczy o umiejętności jazdy. Egzaminy wprowadzone w tym celu muszą składać się z: - egzaminu teoretyczneg, a następnie – egzaminu umiejętności i zachowania.” Treści zawarte w załączniku będą stosowane od 19 stycznia 2009 roku. W załączniku nr 4 – określono minimalne wymagania stawiane egzaminatorom na prawo jazdy. Egzaminatorzy przeprowadzający egzaminy na prawo jazdy, pracujący w tej roli już przed 19 stycznia 2013 roku podlegają jedynie wymogom dotyczącym zapewnienia jakości oraz regularnym szkoleniom okresowym.