Legislacja

Ujawnienie pytań testowych po 10 maja

9 marca 2015

df99f5651f3eb6e74f5eeaccd4c8d28a40118eee

(514-13)

W styczniu br. pisząc o przewidywanych terminach publikacji pytań egzaminacyjnych, przywołaliśmy - jako datę prawdopodobną - maj 2015 r. “Portal Samorządowy” potwierdza, wskazuje precyzyjniej na dzień 10 maja. Komisja powołane, zabezpieczona stosownie i pracuje dynamicznie. Zacytujmy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapewnia, że po 10 maja upubliczni wszystkie pytania.- Kiedy pytania dla kandydatów na kierowców zostaną zweryfikowane przez komisję, będą udostępnione - potwierdza Monika Panasiuk, sekretarz komisji weryfikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju”.

To nie koniec ważnych zmian.

Na stronie resortu ma pojawić się także formularz, umożliwiający przesłanie do Komisji Weryfikacyjnej własnej propozycji pytania. - Nie będzie z tym problemu. Jeżeli ktoś chce zgłosić swoje pytania, może przesłać je do komisji w celu weryfikacji. Specjalny formularz oraz adres, na który będzie można przesyłać propozycje pytań, będzie dostępny na stronie ministerstwa – wyjaśniła “Portalowi Samorządowemu” Monika Panasiuk.